JOULUJUHLA 15.12.2018 klo 18:00

Viitapohjan kyläyhdistyksen ja marttojen yhteinen joulujuhla Viitaniemen pirtissä lauantaina 15.12.2018 klo 18:00. Tarjolla puuroa, kahvia ja pullaa. Lasten evankeliumi ja Joulupukkikin saattaa ehtiä paikalle. Tervetuloa

 

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

Lapsiperheretki Ideapark Zones By Särkänniemi

Viitapohjan kyläyhdistys järjestää Viitapohjalaisten  lapsi perheiden retken Ideaparkin Zones by Särkänniemeen lauantaina 24.11.2018. Uuden ajan viihdekeskukseen, joka tarjoaa hauskaa tekemistä koko päiväksi kaikenikäisille. Tulkaa omatoimisesti paikalle, Ideaparkinkatu 4. Tapaaminen ovella klo 11:00. Yhdistys maksaa lasten- /nuorten päivälipun, aikuiset omakustanteisesti (lippu n. 21 euroa/hlö). Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoa antaa asko@taipale.fi tai tekstiviestillä  050 – 5642956  viimeistään 16.11 mennessä. Lapset huvittelevat Zones by Särkänniemessä huoltajien / vanhempien vastuulla.

Tutustu kohteeseen ennakkoon   https://zonesbysarkanniemi.fi

 

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

KIITOSJUHLAT

Viitapohjan kyläyhdistyksen talkooväen kiitosjuhla Palttalassa

Perjantaina 28.9.2018 Klo 18:00

Tervetuloa

Posted in Yleinen | Leave a comment

Viitapohjan iltamat 35. Kerran

La 28.7.2018 klo 19:00

Viitaniemessä. Kaakkolammintie 5

Monipuolista ohjelmaa lavalla mm.

Särkänniemessä tuttu Riesa-pelle, esittää ohjelmaa lapsille ja aikuisille lisäksi

lasten/nuorison esityksiä.  Ratsastuskoulu puffetti ja tietysti tanssia Tuulikki Järvi yhtyeineen.

Vapaa pääsy

Viitapohjan kyläyhdistys ry

 

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

Siivoustalkoot

Lauantaina 5.5.2018 klo 10

Kokoontuminen Peräpohjassa

Omat työvälineet ja huomioliivit mukaan

Viitapohjankyläyhdistys

Posted in Yleinen | Leave a comment

KYLPYLÄRETKI10.2

Viitapohjan kyläyhdistys ja Martat järjestävät kylpyläretken Ikaalisiin lauantaina 10.2.2018. Lähtö tapahtuu Murron rannasta klo 9:00 siitä Peräpohjaan ja Siltasavontietä Lahtisen mäelle.  Ja Pulesjärjentietä kohti Ikaalisia.  Paluu takaisin n klo 17. Hinnat aikuiset 35eur 4-14 lapset 20 eur alle 4 vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sisältää bussikuljetuksen uimalipun ja lounaan. Maksu kerätään bussissa. Ilmoittautumiset 26.1.2018 mennessä Asko Taipale puh. 050 564 29 56. Tekstiviestinä Kiitos

 

 

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

Paarlahden veden tila

Paarlahden syvänteiden (syvyydet 58 ja 48 m) viimeiset vedenlaadun analyysitulokset ovat vuodelta 2013.  Oriveden kaivokseen liittyen Paarlahden perukassa havaintopisteellä Paarlahti Peräpohja vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Tarkkailupiste sijaitsee Paarlahden itäisimmässä pohjukassa noin 400 m päässä Peräjoen jokisuusta, varsinaisten syvänteiden ollessa kauempana Paarlahdessa.

Syvänteiden analyysituloksien perusteella Paarlahden vedenlaatu on hyvä. Paarlahti on osa Näsijärven vesistömuodostumaa, joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja kemialliselta tilaltaan hyvää huonommaksi kaloissa olevan elohopeapitoisuuden vuoksi. Näsijärvestä on pyydetty 22 näyteahventa vuosina 2012-2013, joista 18 kpl alle 20,6 cm. Näistä 9 kpl elohopeapitoisuus oli yli laatunormin. Syynä on elohopean kaukolaskeuman aiheuttama Hg-pitoisuuden lisääntyminen kalassa.

Paarlahden Peräpohjan tarkkailutulosten perusteella kaivoksen kuivatusvesien vaikutuksia ei voida havaita. Vuoden 2016 Oriveden kaivoksen vesistötarkkailuraportin mukaan ” Peräpohjan happitilanne oli hyvä läpi vuoden, joskin aiempaan tapaan kesän lopulla oli pohjan läheisessä vedessä havaittavissa lievää hapen vähenemistä (6,9 mg/l, 64 %), Sähkönjohtavuus oli näytteistä tehtyjen analyysien perusteella koko vesipatsaassa järvivedelle normaalilla tasolla kaikilla havaintokerroilla. Humustaso oli alhaisempi kuin Peräjärvessä, samoin typpitaso. Metallipitoisuudet olivat alhaisia, joskin rauta- ja alumiinipitoisuudet olivat lopputalvella etenkin päällysvedessä selvästi korkeampia kuin myöhemmin samana vuonna. Pintaveden fosforipitoisuus ja klorofyllin määrä olivat loppukesällä karun ja lievästi rehevän veden rajoilla. Muiden vedenlaatuparametrien tapaan myös Paarlahden reheyvys (fosforitaso) määräytyy muiden tekijöiden kuin kaivokselta tulevien vesien mukaan.”

Peräpohjan havaintopisteellä ei tarkkailla uraanipitoisuutta, koska kaivoksen uraanipitoisuudet ovat olleet pieniä ja vaihtelu vähäistä. Tarkkailutulosten mukaan kaivoksesta ei aiheudu elohopeakuormitusta.

Ely-keskukseen ei ole tullut suoraa ilmoituksia sinilevistä Paarlahdella eikä myöskään järviwikin kautta. Tässä linkki järviwikiin. https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

Järviwiki

www.jarviwiki.fi

Järviwiki on myös Meriwiki. Järviwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Täältä löytyy perustiedot …

Ystävällisin terveisin

Anneli Vainonen

Ylitarkastaja

Ympäristö- ja luonnonvara -vastuualue

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

PL 297, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere

puh. 0295036393

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Pirkanmaa – ELY-keskus

www.ely-keskus.fi

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tietoa kesän 2017 tiestön korjauksista

Työt ulottuvat Viitapohjantien, Pulesjärventien ja Peräpohjantien risteyksestä kahteen suuntaan: Viitapohjantietä noin kilometri Pohtolaan päin Laivarannanmäen liittymään saakka ja Peräpohjantietä samoin vajaa kilometri nykyisen asfaltin päättymiskohtaan asti. Lisäksi tie paranee noin 300 metrin matkalla Peräpohjasta lähtevää Siltasavontietä Viitapohjan uimarannan liittymään.
Tiet urakoi Asfalttikallio Oy, ja työ vie vain muutaman päivän, todennäköisesti 4.–6. lokakuuta. Urakoitsija saattaa tulla kaivamaan ojia jo tätä ennen
Posted in Yleinen | Leave a comment