Pohjois -Tampereen yleiskaavaehdotus näkyville

TIEDOKSI JA MAHDOLLISTA PALAUTTEEN ANTAMISTA VARTEN

 

POHJOIS-TAMPEREEN STRATEGINEN YLEISKAAVA yk050 (TRE:864/10.02.03/2018)

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt vuonna 2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2020 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 29.10.-30.11.2020 väliseksi ajaksi.

Kaavakartat 1-3, kaavaselostus, luonnosvaiheen palaute ja vastineet sekä muu valmisteluaineisto on nähtävillä yleiskaavan nettisivuilla osoitteessa www.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava, jossa on myös kaavan esittelyvideo. Kaavakarttoihin on mahdollista tutustua myös Tampereen kaupungin Oskari -karttapalvelussa osoitteessa http://kartat.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava. Kaavakartat, selostus ja luonnosvaiheen palaute on tulostettuna nähtävillä Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B sekä Kämmenniemen ja Terälahden kirjastoissa. Poikkeustilanteesta johtuen suositellaan suunnitelmiin tutustumista ensisijaisesti internetissä.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset tulee jättää 30.11.2020 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon, sähköpostiosoite kirjaamo@tampere.fi, postiosoite Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C. Palautteeseen pyydetään merkitsemään kaavan diaarinumero TRE:864/10.02.03/2018.

KÄMMENNIEMEN YLEISSUUNNITELMA 8774 (TRE1850/10.02.03/2019)

Kämmenniemen yleissuunnitelma sisältyy Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan osana kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017 – 2021. Suunnitelman luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä keväällä 2019. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 27.10.2020. Yleissuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/hankkeet/kammenniemen-yleissuunnitelma

ASUKASTILAISUUS

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan asukastilaisuus pidetään poikkeustilanteesta johtuen etätilaisuutena ke 11.11.2020 klo 18.00. Tilaisuuteen voi lähettää kaavaehdotusta koskevia kysymyksiä ennakkoon 10.11.2020 mennessä. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät yleiskaavan nettisivuilla osoitteessa www.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava

PUHELINAJAT

Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse. Kaavaehdotusta koskevissa kysymyksissä kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämä on puhelimitse tavoitettavissa varmimmin

perjantaina 13.11.2020 klo 8-11

tiistaina 17.11.2020 klo 13-16 ja

tiistaina 24.11.2020 klo 8-11

 

POHJOIS-TAMPEREEN STRATEGISEN YLEISKAAVAN YHTEYSHENKILÖT:

yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040-801 6917

kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämä, puh. 040-355 9907

kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050-562 0345

Oskari-karttapalvelun yhteyshenkilö, paikkatietoasiantuntija Erno Mäkinen, puh. 044-423 5935

 

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tampere.fi (ä=a)

 

https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_27102020/PohjoisTampereen_strategisen_yleiskaavan(159248)

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.